Pakalpojumi 

Image description

Image description

Image description

Image description

 

Lielas jaudas tehnika, īsā laikā veicam liela apjoma darbus

Vairāk nekā 10 gadu pieredze 

Strādājam visos Latvijas reģionos

ES līdzfinansējuma apguve 

 +371 26358973
 
Grāvja gultnes un profila atbrīvošana no bebru izveidotiem aizsprostiem, kritušiem kokiem, ūdens saskalojumiem vai cita veida lokāliem šķēršļiem, kuri traucē brīvai ūdens plūsmai.
Grāvju gultnes un profila atjaunošana izrokot un izlīdzinot laika gaitā grāvī izveidojušos piesērējumu, tādējādi atjaunojot netraucētu ūdens novadīšanu. Darbi izpildāmi jebkurā gada laikā.
Caurteku vai to posmu maiņa, novēršot būves bojājumus. Darba veids nepieciešams, lai nodrošinātu netraucētu ūdens noteci un padarītu iespējamu ūdensteces šķērsošanu.

Noderīgi 

Meliorācija

File size: 1.13 MB

„Risinājumi barības vielu noteču mazināšanai meliorācijas sistēmās - iespējas un riski”

Download

Meliorācija

File size: 5.40 MB

Videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi un valsts atbalsts

Download

Meliorācija

File size: 764.54 KB

Ūdens izmantošanas izmaksu segšanas un ūdens cenu politikas novērtējums

Download